đức lâm

OPEN TALK “ ỨNG DỤNG CHATGPT TRONG CÔNG VIỆC VÀ HỌC TẬP ” ĐÃ KẾT THÚC VỚI NHIỀU CHIA SẺ XÁC THỰC VÀ MỚI MẺ DÀNH CHO CÁC BẠN HỌC VIÊN.

Kết thúc Open talk: “ Ứng dụng ChatGPT trong công việc và học tập ”  Rất nhiều các thắc mắc từ học viên, các bạn quan tâm tới công nghệ AI sử dụng trong công việc đều được giảng viên Nguyễn Đình Khiêm giải đáp và chia sẻ thêm về các tính năng, kiến thức […]