Câu chuyện Kstudy

Chuyên mục chia sẻ các bài viết về góc nhìn, học viên, giảng viên. Các sản phẩm tiêu biểu của bạn học trong các khóa học.

Dsc 0209 scaled

Chia sẻ về Kstudy

Hiểu thêm về mô hình đào tạo, phương pháp, giáo trình,… của Kstudy.

Sản phẩm khóa Digital Fullstack

Các sản phẩm nổi bật được thực hiện bởi học viên sau khi học xong khóa đào tạo chuyên viên Digital marketing.

Sản phẩm khóa Design Fullstack

Các sản phẩm nổi bật được thực hiện bởi học viên sau khi học xong khóa đào tạo chuyên viên Thiết kế đồ họa 2D