Quy định học tập tại Kstudy

1. Quy định tham gia lớp học

Các môn học tại Kstudy chỉ kéo dài 6 – 12 buổi và được sắp xếp học xen kẽ với nhau vậy nên:

 1. Khi nghỉ học cần có xin phép đầy đủ (trong nhóm lớp ZALO) 
 2. Học viên học online cần đảm bảo bật cam 100% trong quá trình học
 3. Các bạn online cần chuẩn bị mic và biết kỹ năng share màn hình. Trường hợp giảng viên yêu cầu thực hành trong giờ thì cần thực hiện đầy đủ. Nếu các bạn muốn về nhà làm sau thì cần xin phép và tránh trường hợp out lớp tự do. 
 4. Hoàn thành 70% bài lab môn học là điều kiện bắt buộc để được tổng hợp điểm dự án cuối môn. Trừ trường hợp bạn đã xin miễn giảm môn học và được chấp nhận.
 5. Tất cả học viên cần check email thường xuyên để nắm bắt thông tin lớp học mới và tham gia nhóm học tập kịp thời. Thư mời nhập học môn mới sẽ được gửi tới email của học viên ít nhất 1 tuần trước khi bắt đầu.

(*) Chú ý: Với bạn học nghỉ 3 buổi liên tục không xin phép hoặc bỏ làm bài tập 3 buổi liên tục sẽ được tính là cần học lại môn học. Trường hợp này bạn cần làm thủ tục đăng ký học lại để tiếp tục được xếp lớp vào các học phần tiếp theo. 

Nếu các bạn bận không thể học được môn học cần báo báo lại ngay trong nhóm lớp ZALO trước buổi học đầu tiên của môn để Kstudy hỗ trợ sắp xếp lịch trình phù hợp. 

2. Quy định học lại?

Học viên nằm trong các trường hợp sau được tính là trượt môn và cần tham gia học lại:

 • Vi phạm nội quy lớp học (nghỉ không xin phép hoặc bỏ bài tập 3 buổi liên tục)
 • Không làm đủ 70% bài lab quy định
 • Không nộp dự án cuối môn hoặc dự án cuối môn được đánh giá chưa đủ điều kiện để qua môn
 • Nếu học viên không tham gia được môn học vào thời điểm đó, cần báo lại cho Phòng Đào tạo ít nhất 1 ngày trước khi lớp học bắt đầu. Nếu không báo lại sẽ được tính là học lại môn đó.

(*) Quy định bảo lưu: Thời hạn bảo lưu dài nhất là 6 tháng. Nếu bảo lưu quá 6 tháng, học viên sẽ bị coi là bỏ học và sẽ không được tiếp tục học.

3. Quy định về việc đóng phí học lại

 • Học lại lần đầu tiên: Miễn phí đối với học viên tham gia trên 75% số buổi học theo quy định, nộp dự án cuối môn nhưng được đánh giá chưa đủ điều kiện để qua môn. Các học viên không tham gia đủ số buổi quy định và không nộp bài cuối môn sẽ không được miễn phí học lại
 • Từ lần học lại thứ 2 trở đi, tất cả các học viên nộp đầy đủ phí học lại theo quy định
 • Phí học lại: 500.000 VNĐ/ môn học.

4. Miễn giảm môn học

 • Những học viên đã thành thạo môn học nào trong chương trình đào tạo thì có thể trình bày với Phòng Đào tạo để được miễn tham gia môn học đó.
 • Học viên được miễn tham gia môn học vẫn phải hoàn thành bài cuối môn hoặc bài dự án.
 • Học phí không được hoàn lại theo môn vì đã tính trọn gói tổng thể chương trình.

5. Quy định về cam kết việc làm

Học viên nhập học thời điểm nào sẽ áp dụng cam kết việc làm tại thời điểm vào ngành học đã đăng ký. Bên cạnh đó học viên cần tuân thủ các cam kết sau:

 • Đạt đủ các điều kiện tốt nghiệp tại Kstudy
 • Tham gia đủ tối thiểu 75% thời lượng các môn học trong chương trình và đủ số lượng môn học yêu cầu
 • Được giảng viên đánh giá qua môn (Đạt yêu cầu về chất lượng)
 • Tích cực tham gia các hoạt động thực hành, thực tập theo chương trình đào tạo
 • Tập trung tập hợp các sản phẩm và xây dựng bộ hồ sơ năng lực cá nhân (portfolio) theo hướng dẫn của giảng viên và trợ giảng
 • Địa điểm làm việc sau tốt nghiệp tại các thành phố lớn: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
 • Công việc đúng với chuyên môn hoặc gần với ngành học mà học viên theo học tại Kstudy
 • Mức lương tối thiểu trở lên (Theo quy định của nhà nước)

6. Quy định về học bổng

 • Kstudy thường xuyên có các học bổng cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt: Mồ côi, hộ nghèo, miền núi/ hải đảo, người khuyết tật…
 • Các mức học bổng: 50% – 75% – 100% sẽ được quyết định sau quá trình phỏng vấn
 • Học bổng không bao gồm chi phí liên quan đến quá trình hoặc thiết bị học tập: Laptop, nhà ở, sinh hoạt phí…
 • Học viên nhận học bổng cần tuân thủ các cam kết liên quan đến quá trình học tập: Thực hành, thực tập, hỗ trợ học viên…
 • Học bổng không được chuyển nhượng hoặc quy thành tiền mặt hay hiện vật.
 • Ứng viên cần trung thực trong việc ứng tuyển học bổng khi khai báo thông tin, không gian lận thông tin để học bổng đến được với những bạn thực sự cần.
 • Kstudy có quyền đơn phương ngừng cấp học bổng trong trường hợp học viên không tuân thủ quy định của lớp học, không trung thực khi apply học bổng hoặc có các hành vi đạo đức, lối sống không chuẩn mực của học viên.
Tương tác với Kstudy
Hãy liên hệ với Kstudy tại đây bạn nhé!
Gọi điện