Quy định học tập tại Kstudy

Quy định học lại?

Học viên nằm trong các trường hợp sau được tính là trượt môn và cần tham gia học lại:

 • Đã tham gia 1 buổi/ tổng số buổi của môn học
 • Nghỉ quá 75% số buổi quy định
 • Hoàn thành dưới 75% bài thực hành quy định của môn học
 • Không nộp dự án cuối môn hoặc dự án cuối môn được đánh giá chưa đủ điều kiện để qua môn.

Miễn giảm môn học

 • Những học viên đã thành thạo môn học nào trong chương trình đào tạo thì có thể trình bày với Phòng Đào Tạo để được miễn tham gia môn học đó.
 • Học viên được miễn tham gia môn học vẫn phải hoàn thành bài cuối môn hoặc bài dự án.
 • Học phí không được hoàn lại theo môn vì đã tính trọn gói tổng thể chương trình.

Quy định về việc đóng phí học lại

 • Học lại lần đầu tiên của môn học: Miễn phí
 • Học lại lần thứ 2: Miễn phí đối với học viên tham gia trên 75% số buổi học theo quy định. Các học viên không tham gia đủ số buổi quy định không được miễn phí học lại.
 • Học lại lần thứ 3 trở đi: tất cả các học viên nộp đầy đủ phí học lại theo quy định
 • Phí học lại: 500 ngàn đồng/ môn học

Quy định về cam kết việc làm

Học viên nhập học thời điểm nào sẽ áp dụng cam kết việc làm tại thời điểm vào ngành học đã đăng ký. Bên cạnh đó học viên cần tuân thủ các cam kết sau:

 • Đạt đủ các điều kiện tốt nghiệp tại Kstudy
 • Tham gia đủ tối thiểu 75% thời lượng các môn học trong chương trình và đủ số lượng môn học yêu cầu
 • Được giảng viên đánh giá qua môn (Đạt yêu cầu về chất lượng).
 • Tích cực tham gia các hoạt động thực hành, thực tập theo chương trình đào tạo
 • Tập trung tập hợp các sản phẩm và xây dựng bộ hồ sơ năng lực cá nhân (portfolio) theo hướng dẫn của giảng viên và trợ giảng
 • Địa điểm làm việc sau tốt nghiệp tại các thành phố lớn: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
 • Công việc đúng với chuyên môn hoặc gần với ngành học mà học viên theo học tại Kstudy
 • Mức lương tối thiểu trở lên (Theo quy định của nhà nước)