Blog

TRỌC PHÚ KIẾN THỨC

Bỏ qua emotion là bài nói chuyện có cực đoan hay không, với trải nghiệm bản thân tôi rất ngấm những lời anh Đinh Đức Hoàng chia sẻ. Gần đây tôi cũng từng suy nghĩ về điều này nhưng không gọi được tên nó thành thuật ngữ “trọc phú kiến thức” như tác giả. Với […]

Giỏi giao tiếp nên học ngành gì? Đâu là ngành phù hợp với người giao tiếp giỏi?

Bạn nhận thấy mình là người giao tiếp giỏi. Bạn có thể tự tin đứng thuyết trình trước đám đông mà không e ngại, gợi mở những câu chuyện và mọi người cảm thấy hứng thú trước câu chuyện của bạn. Vậy giỏi giao tiếp nên học ngành gì? Đâu là ngành phù hợp với […]

Webinar “Tân sinh viên nên chọn laptop gì?” kết thúc với sự tham gia sôi nổi và nhiều câu hỏi được đặt ra từ các bạn trẻ

Kết thúc Webinar: “Tân sinh viên nên chọn laptop gì?” rất nhiều các câu hỏi trong lĩnh vực đã được đặt ra từ các bạn trẻ 2k4 và đều được giải đáp bởi các anh chị đồng tổ chức. Tư vấn tiêu biểu từ ban tổ chức dành cho các bạn tân sinh viên:  Tư […]