Mức lương ngành y dược và các vị trí cụ thể:

Bác sĩ

Fresher/Intern: 4 – 8 triệu/tháng

Junior: 8 – 16 triệu/tháng

Senior: 16 – 27 triệu/tháng

Dược sĩ

Fresher/Intern: 4 – 7 triệu/tháng

Junior: 7 – 13 triệu/tháng

Senior: 13 – 22 triệu/tháng

Điều dưỡng

Fresher/Intern: 4 – 7 triệu/tháng

Junior: 7 – 11 triệu/tháng

Senior: 11 – 17 triệu/tháng

Y tá

Fresher/Intern: 4 – 6 triệu/tháng

Junior: 6 – 10 triệu/tháng

Senior:10 – 17 triệu/tháng

Trên đây là mức lương với một số công việc cụ thể, bạn có thể xem thêm các ngành khác tại đây nha!