Chính sách học phí và ưu đãi khi nhập học tại Kstudy

Đây là chính sách học phí dành cho các khóa học dài hạn như:

Các khóa ngắn hạn vui lòng đọc thông tin chi tiết trong từng khóa học.

Học phí gốc:

– Học phí gốc của khóa Thiết kế Đồ họa Bootcamp và Digital Marketing Bootcamp là 25.000.000 VND, tính cho toàn bộ khoá học.

– Học phí gốc của khóa Thiết kế Đồ họa Fullstack và Digital Marketing Fullstack là 20.000.000 VND, tính cho toàn bộ khoá học.

– Học viên nhập học tại thời điểm nào sẽ theo chính sách học phí và ưu đãi tại thời điểm đó, không thay đổi và phát sinh trong suốt quá trình học.

Những ưu đãi khi nhập học tại Kstudy:

Ưu đãi hình thức học: Giảm 1.000.000 VNĐ cho Học viên ở xa, học hoàn toàn theo hình thức Online tương tác (Qua Zoom, Google Meet…) với sự hỗ trợ trực tiếp của Giảng viên, trợ giảng.

Ưu đãi khác:

    • Giảm 500.000 VNĐ/người khi Đăng ký và nhập học theo nhóm từ 3 người trở lên cùng thời điểm.
    • Giảm 500.000 VNĐ khi Học viên cũ đang theo học tại Kstudy giới thiệu.
    • Giảm 500.000 VNĐ cho học sinh, sinh viên khi đăng ký học.
    • Giảm 1.000.000 VNĐ khi Đăng ký học offline kèm thực tập bắt buộc.

Hình thức trả góp tại Kstudy:

Hình thức Bootcamp Fullstack
Trả thẳng không học thử
(siêu tiết kiệm)
19,500,000 VNĐ 16,000,000 VNĐ 
Trả thẳng có học thử 22,000,000 VNĐ 17,000,000 VNĐ 
Trả góp có học thử 25,000,000 VNĐ 20,000,000 VNĐ
Tương tác với Kstudy
Hãy liên hệ với Kstudy tại đây bạn nhé!
Gọi điện