Các khóa học tại Kstudy

Thiết kế Đồ họa Digital Marketing Thiết kế nội thất

Kstudy đào tạo theo mục tiêu bám sát mô tả công việc (JDs) của doanh nghiệp.
Trang bị cho học viên song hành: Kiến thức – Kỹ năng- Thái độ.
Giáo trình theo tiêu chuẩn CDIO
Đào tạo tập trung cường độ cao Learning Bootcamp theo mô hình trại hè quân đội.
Phòng học mô phỏng doanh nghiệp (Learning Office).
Hướng tới làm được việc ngay sau khi tốt nghiệp và có tư duy và thái độ tốt với nghề nghiệp cùng khả năng tự học suốt đời (lifelong learning) để phát triển và thích nghi với những thay đổi trong công việc và cuộc sống.

Fullstack 6-8 tháng

Tối ưu chi phí & hiệu quả!
Đào tạo toàn diện nghề cho người bắt đầu từ số 0

Sản phẩm Học viên

Một số sản phẩm trong quá trình thực hành của học viên tại Kstudy

Tương tác với Kstudy
Hãy liên hệ với Kstudy tại đây bạn nhé!
Gọi điện