Phóng sự về Học viện Kstudy trên chương trình Kinh tế số – mục góc nhìn người tiêu dùng của kênh VTC2 đã giới thiệu về chương trình đào tạo, phương pháp triển khai lớp học, những góc nhìn của học viên và doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của Kstudy.

Tương tác với Kstudy
Hãy liên hệ với Kstudy tại đây bạn nhé!
Gọi điện