Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật cho bạn biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được tại trang web này như thế nào. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Khi sử dụng trang web, bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Những điều này có thể thay đổi, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng đều sẽ được đăng lên và thay đổi sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin trên cơ sở tịnh tiến, chứ không phải hồi tố. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào bạn truy cập trang web để đảm bảo rằng mình hiểu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập website của chúng tôi cả khi ẩn danh. Chúng tôi có thể thu thập địa chỉ IP của bạn (địa chỉ Internet trên máy tính của bạn) để cho chúng tôi biết về phần nào về việc bạn truy cập website và thời gian bạn sử dụng ở đó. Nhưng chúng tôi sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ thông tin cá nhân nào trừ khi bạn đã đăng nhập vào trang web của chúng tôi.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận cơ sở hợp pháp của chúng tôi như được nêu trong Điều khoản sử dụng và điều kiện.

Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác, ví dụ thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, chức danh, tên công ty hay tổ chức, e-mail, điện thoại và ngày sinh nhật của bạn. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý trang web.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bao giờ bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn. Trừ trường hợp chúng tôi buộc phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu pháp luật yêu cầu hoặc theo nguyên tắc tuân thủ các quy trình pháp lý được phục vụ trên website; bảo vệ quyền và tài sản của Nhà cung cấp; trong đó hồ sơ của chúng tôi cho thấy hoạt động gian lận hoặc các hành vi lừa đảo khác mà cơ quan chính phủ cần được biết; khi giao tiếp của bạn gợi ý có thể gây hại cho người khác.

Chúng tôi có thể chuyển thông tin của người dùng nếu chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn, ngoài những gì được đề cập trong Thông báo bảo mật này. Thông tin của bạn sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích nêu trên. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để trả lời các câu hỏi, xử lý khiếu nại, cung cấp thông báo hoạt động, cập nhật hồ sơ để thông báo cho bạn qua e-mail định kỳ về các vấn đề dịch vụ kỹ thuật, đặc biệt hoặc thông tin sản phẩm/dịch vụ liên quan khác.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập hoặc tiết lộ trái phép, thay đổi hoặc phá hủy.

Thông tin cá nhân của bạn không bao giờ được chia sẻ bên ngoài công ty mà không có sự cho phép của bạn, ngoại trừ những trường hợp đã nêu ở đây. Trong nội bộ, dữ liệu được lưu trữ trong các máy chủ kiểm soát mật khẩu với quyền truy cập hạn chế.

Bạn cũng có một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thông tin của bạn. Không ai có thể xem hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn mà không biết tên người dùng và mật khẩu của bạn, vì vậy đừng chia sẻ chúng với người khác.

Liên kết website

Có thể website của chúng tôi chứa liên kết đến website khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc quyền riêng tư khi bạn truy cập đến website được liên kết đó.

Chúng tôi khuyến khích người dùng khi rời khỏi website này hãy đọc các điều khoản về quyền riêng tư của bất kỳ website khác được liên kết về việc thu thập thong tin cá nhân.

Thời gian áp dụng

Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian trang website hoạt động.

Giải quyết khiếu nại

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

Tương tác với Kstudy
Hãy liên hệ với Kstudy tại đây bạn nhé!
Gọi điện