Điều khoản điều kiện

Điều khoản chung

Khi Bạn truy cập hay sử dụng dịch vụ trên trang web https://kstudy.edu.vn/ tức là bạn đồng ý với Điều khoản và chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện và thay đổi Điều khoản sử dụng theo thời gian dưới góc độ pháp lý để trang web hoạt động thích hợp và đúng quy định.

Điều khoản sử dụng sẽ ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ pháp lý của Bạn. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc được thay đổi và cập nhật khi sử dụng.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều khoản và điều kiện sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Các định nghĩa và giải thích

“Dịch vụ Kstudy” là bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi Kstudy

“Văn bản” là tất cả văn bản trên mọi trang của website https://kstudy.edu.vn/, cho dù tài liệu có xác định tác giả, các nội dung tìm kiếm có định hướng hay thông tin hướng dẫn.

“Nội dung người dùng” bao gồm tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, quảng cáo, tin nhắn hoặc các tài liệu được gửi, đăng hoặc biểu thị bởi Người dùng trên hoặc thông qua trang web kstudy.edu.vn

“Khóa học”  bao gồm các sản phẩm được cung cấp bởi Kstudy, là sản phẩm dịch vụ đào tạo cung cấp cho người dùng.

“Học viên” là người mua/ sở hữu khóa học tại Kstudy.

Quyền và trách nhiệm của Kstudy

Kstudy có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

Kstudy có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

Kstudy được quyền tùy ý tuân theo các yêu cầu pháp lý, các yêu cầu từ cơ quan thi hành án hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý, thậm chí sự tuân thủ này có thể bao gồm việc công bố một số thông tin Người dùng nhất định.

Kstudy có quyền thay đổi bảng giá các khóa học và phương thức thanh toàn phù hợp với nhu cầu và hướng phát triển của website Kstudy.

Phải đảm bảo được tính chính xác và trung thực của thông tin về các khóa học trực tuyến trên Kstudy

Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khi cung ứng dịch vụ trên Kstudy.

Quyền và trách nhiệm của Người sử dụng 

Bạn sở hữu nội dung mà bạn đăng lên hoặc thông qua dịch vụ hay bạn có quyền cấp quyền và giấy phép được quy định trong các Điều khoản sử dụng này.

Bạn có quyền và năng lực pháp lý để tham gia vào các Điều khoản sử dụng trong quyền hạn của bạn

Bạn không được xóa, thay đổi hoặc che giấu bất kỳ thông báo nào về bản quyền, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hay quyền sở hữu khác được kết hợp hay đi kèm với nội dung Kstudy.

Logo và tên Kstudy là nhãn hiệu thương mại của Kstudy và không được sao chép, giả mạo hay sử dụng toàn bộ hoặc một phần khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của Kstudy.

Quyền và trách nhiệm của Học viên

Học viên có quyền tham gia các khóa học miễn phí/ trả phí của Kstudy

Học viên được hưởng các chính sách do Kstudy cung cấp và đóng góp các ý kiến về Kstudy trong quá trình sử dụng bằng cách liên hệ https://kstudy.edu.vn/lien-he-hoc-vien-kstudy-ha-noi/

Học viên sẽ chịu trách nhiệm và bảo mật lưu giữ mọi hoạt động dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Học viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Kstudy về những hành vi sử dụng trái phép tài khoản để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Học viên cam kết đồng ý không sử dụng dịch vụ của Kstudy vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, thăm dò thông tin bất hợp pháp, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Kstudy. Hay sử dụng dịch vụ, tạo đơn hàng giả vào mục đích đầu cơ, gây lũng đoạn thị trường.

Học viên cam kết không sao chép, sửa đổi, truyền bá, phân phối các khóa học hay tạo ra các công cụ tương tự như của Kstudy khi không được sự đồng ý của Kstudy.

Học viên không được hành động gây mất uy tín của Kstudy dưới mọi hình thức gây mất đoàn kết giữa các thành viên, tuyên truyền, phổ biến thông tin sai sự thật hoặc không có lợi cho uy tín của Kstudy.

Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ sẽ được gửi đến Kstudy.

Địa chỉ liên lạc: Tổ hợp Koworking Space, Tòa Hesco, 135 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0388 900 462

Đối với tranh chấp giữa Người Dùng với nhau, hoặc tranh chấp với Bên Thứ Ba, có thể Kstudy sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc Kstudy sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết.

Tương tác với Kstudy
Hãy liên hệ với Kstudy tại đây bạn nhé!
Gọi điện