Trần Huyền Thanh

Trần Huyền Thanh

  • Giảng viên

Trần Huyền Thanh

Chị là chuyên viên thiết kế đồ họa. Tốt nghiệp Đại học sư phạm nghệ thuật trung ương loại giỏi.

Có 10 năm kinh nghiệm thiết kế đồ họa

Có 10 năm kinh nghiệm trong mảng Brangding

Kinh nghiệm 5 năm làm việc trong lĩnh vực in ấn

Có kinh nghiệm nhiều năm về hướng dẫn và đào tạo

Hiện đang là giảng viên trường Cao Đẳng FPT Polytechnic