Trần Diệu Thúy

Giảng viên trần diệu thúy

Trần Diệu Thúy

Thạc sĩ Quản trị Marketing tại Đại học Nottingham Trent (Anh), tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương (Việt Nam).

Hiện tại chị Thúy đang là giám đốc marketing của công ti Wiibike Việt Nam (Nhận đầu tư Shark Tank mùa 4).

Các vị trí từng đảm nhiệm:

 

Personal Skills

Teaching
95%
Speaking
80%
Family Support
85%
Children's Well-being
90%

Graduation and degrees

  • Education
    Đại học Nottingham Trent (Anh), Đại học Ngoại Thương (Việt Nam).
  • Experience
    12 years