Trần Diệu Thúy

Giảng viên trần diệu thúy

Trần Diệu Thúy

Thạc sĩ Quản trị Marketing tại Đại học Nottingham Trent (Anh), tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương (Việt Nam).

Hiện tại chị Thúy đang là CEO của Học viện Kstudy đồng thời giảng dạy các môn học về tư duy và chiến lược Marketing tại Kstudy

Các vị trí từng đảm nhiệm:

 

Teaching
95%
Speaking
80%
Family Support
85%
Children's Well-being
90%

  • Education
    Đại học Nottingham Trent (Anh), Đại học Ngoại Thương (Việt Nam).
  • Experience
    12 years
Tương tác với Kstudy
Hãy liên hệ với Kstudy tại đây bạn nhé!
Gọi điện