Nguyễn Đình Khoa

Giảng viên nguyễn đình khoa

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng, anh Khoa đã tham gia vào nhiều dự án quy mô lớn, góp phần kiến tạo nên những công trình ấn tượng và mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Bộ môn giảng dạy tại Kstudy: Thiết kế nội thất

Thành tựu nổi bật:

  • Tốt nghiệp ngành Kiến trúc công trình tại Đại học Xây dựng Hà Nội và Thạc sĩ Quy hoạch đô thị tại CHLB Đức.
  • Tham gia vào nhiều dự án kiến trúc quy mô lớn, góp phần kiến tạo nên những công trình ấn tượng.

Là nhà sáng lập và đang điều hành một số công ty thành công như:

Teaching
95%
Speaking
80%
Family Support
85%
Children's Well-being
90%

  • Education
    Đại học Xây dựng Hà Nội, Thạc sĩ Quy hoạch đô thị tại CHLB Đức
  • Experience
    15 năm kinh nghiệm
Tương tác với Kstudy
Hãy liên hệ với Kstudy tại đây bạn nhé!
Gọi điện