Blog

Học viện Kstudy tuyển dụng chuyên viên Marketing

Trách nhiệm: Phụ trách triển khai kế hoạch Marketing tuyển sinh và xây dựng thương hiệu cùng đội nhóm theo định hướng của công ty Mô tả công việc Lên ý tưởng và lập kế hoạch Marketing tích hợp Triển khai thực tế các hoạt động Marketing theo kế hoạch (content marketing, email, social media…) […]

Tương tác với Kstudy
Hãy liên hệ với Kstudy tại đây bạn nhé!
Gọi điện