Mức lương ngành Ngoại ngữ và các vị trí tương ứng:

Biên dịch viên

Fresher/Intern: 3 – 8 triệu

Junior: 8 – 15 triệu/tháng

Senior: 15 – 25 triệu/tháng

Hướng dẫn viên du lịch

Fresher/Intern: 2 – 7 triệu/tháng

Junior: 7 – 11 triệu/tháng

Senior: 11 – 17 triệu/tháng

Giáo viên ngoại ngữ

Fresher/Intern: 4 – 8 triệu/tháng

Junior: 8 – 13 triệu/tháng

Senior: 13 – 21 triệu/tháng

Trên đây là mức lương với một số công việc cụ thể, bạn có thể xem thêm các ngành khác tại đây nha!