Vào ngày 01/11/2022, Kstudy Academy sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp và trao chứng chỉ khóa học Enter Design K03 & K08. Phòng Đào tạo Kstudy Academy xin thông báo đến các bạn học viên có tên trong danh sách nhận chứng chỉ. Kế hoạch tổ chức như sau:

Img 9744

Xác nhận tham dự buổi lễ trao chứng chỉ

Học viên khóa học Enter Design K03 & K08 đăng ký, xác nhận tham dự lễ tốt nghiệp trao chứng chỉ qua Email ( Phòng ĐT Kstudy thông báo )

Lịch trình

  • Thời gian: 16h20 ngày 01/11/2022 (thứ 3)
  • Địa điểm: tại Kstudy Academy 

Lưu ý: 

  • Học viện: đến dự tại Kstudy trước 15 phút
  • Trang phục: lịch sự

Nhận chứng chỉ

Học viện khóa Enter Design nhận chứng chỉ vào vào ngày 01/11/2022 ( không được nhận thay )

Trân trọng thông báo./.