Trương Đình Trang

Giảng viên trương đình trang

Trương Đình Trang: Chủ nhiệm bộ môn Digital Marketing – FPT Polytechnic

Anh Trương Đình Trang là một chuyên gia uy tín trong lĩnh vực Digital Marketing, ngoài thực chiến anh còn có thế mạnh về việc nghiên cứu bài bản. Được đào tạo cả về Marketing và công nghệ thông tin khi còn học đại học, tốt nghiệp ths QTKD nên anh hiểu được rõ bản chất các công cụ và việc vận dụng vào marketing.

Personal Skills

Teaching
95%
Speaking
80%
Family Support
85%
Children's Well-being
90%

Graduation and degrees

  • Education
    FPT Polytechnic