Quản trị nhân lực công tác quản lý các lực lượng lao động của một tổ chức, công ty, xã hội, nguồn nhân lực, bao gồm những việc như thu hút, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, tưởng thưởng người lao động đảm bảo phù hợp với pháp luật về lao động và việc làm.

Mức lương ngành Quản trị nhân lực và các vị trí tương ứng:

Hành chính nhân sự

Fresher/Intern: 3 – 6 triệu/tháng

Junior: 6 – 9 triệu/tháng

Senior: 9 – 15 triệu/tháng

Chuyên viên tuyển dụng

Fresher/Intern: 3 – 7 triệu/tháng

Junior: 7 – 12 triệu/tháng

Senior: 12 – 18 triệu/tháng

Chuyên viên phát triển nguồn lực

Fresher/Intern: 4 – 8 triệu/tháng

Junior: 8 – 16 triệu/tháng

Senior: 16 – 24 triệu/tháng

Trên đây là mức lương với một số công việc cụ thể, bạn có thể xem thêm các ngành khác tại đây nha!