Hàng không là thuật ngữ nói đến việc sử dụng máy bay, máy móc, khí cụ do con người chế tạo ra có thể bay được, hoặc mô tả những hoạt động, những ngành công nghiệp, và những nhân vật nổi tiếng liên quan đến máy bay, máy móc và khí cụ bay.

Các mức lương ngành hàng không với từng vị trí cụ thể:

Chuyên viên điều hành máy bay

Fresher/Intern: 8 – 12 triệu/tháng

Junior: 12 – 19 triệu/tháng

Senior: 19 – 50 triệu tháng

Phi công

Hãng Vietnam Airline: khoảng 132,5 triệu/năm

Hãng Vietjet: khoảng 180 triệu/tháng

Hãng Bamboo Airway: khoảng 200 triệu/tháng 

Chuyên viên kiểm soát không lưu

Fresher/Intern: 7 – 12 triệu/tháng

Junior: 12 – 18 triệu/tháng

Senior: 18 – 27 triệu/tháng

Trên đây là mức lương với một số công việc cụ thể, bạn có thể xem thêm các ngành khác tại đây nha!