Khi tạo một website wordpress song ngữ sử dụng plugin TranslatePress kết hợp với Elementor có thể bạn sẽ gặp lỗi “The preview cannot be loaded error 404”.

Screenshot 2024 06 11 at 10. 57. 20

Trong trường hợp của tôi, bạn đơn giản chỉ cần thay đổi tùy chọn trong giao diện quản trị Dashboard/ TranslatePress Settings/ Use a subdirectory for the default language đổi từ “Yes” thành “No”. Vấn đề sẽ được giải quyết.

Sửa lỗi translatepress với elementor

Tôi cho rằng khi bạn để “Yes”, thì URL của trang web sẽ sinh ra thêm đuôi /En/ trong url khiến cho Elementor không hiểu được trang mình đang cần sửa là trang nào và báo lỗi, vì vậy khi đổi thành “No” sẽ không sinh ra thêm đuôi /En/ trong đường dẫn và website vẫn sẽ hoạt động bình thường.

Sửa lỗi translatepress với elementor

Bạn cũng có thể tham khảo vấn đề này cho các plugin khác như Polylang khi phát sinh vấn đề với Elementor.

Video hướng dẫn:

Tương tác với Kstudy
Hãy liên hệ với Kstudy tại đây bạn nhé!
Gọi điện