Quản trị khách sạn là ngành học liên quan đến việc quản lý và tổ chức khách sao sao cho hợp lý và hiệu quả nhất.

Các mức lương ngành Quản trị khách sạn với từng vị trí cụ thể:

Quản lý khách sạn

Fresher/Intern: 4 – 8 triệu/tháng

Junior: 8 – 13 triệu/tháng

Senior: 13 – 21 triệu/tháng

Lễ tân khách sạn

Fresher/Intern: 5 – 8 triệu/tháng

Junior: 8 – 11 triệu/tháng

Senior: 11 – 15 triệu/tháng

Chăm sóc dịch vụ trong khách sạn

Fresher/Intern:  5 – 7 triệu/tháng

Junior: 7 – 12 triệu/tháng

Senior: 12 – 20 triệu/tháng

 

Trên đây là mức lương với một số công việc cụ thể, bạn có thể xem thêm các ngành khác tại đây nha!