Các vị trí cụ thể và mức lương ngành ngân hàng:

Chuyên viên tài chính

Fresher/Intern: 3 – 7 triệu/tháng

Junior: 7 – 10 triệu tháng

Senior: 10 – 17 triệu/tháng

Chuyên viên phân tích tài chính

Fresher/Intern: 4 – 9 triệu/tháng

Junior:  9 – 15 triệu/tháng

Senior: 15 – 21 triệu/tháng

Chuyên viên tư vấn ngân hàng

Fresher/Intern: 5 – 9 triệu/tháng

Junior: 9 – 15 triệu/tháng

Senior: 15 – 24 triệu/tháng

Quản lý chi phí

Fresher/Intern: 5 – 8 triệu/tháng

Junior: 8 – 14 triệu/tháng

Senior: 14 – 30 triệu/tháng

Trên đây là mức lương với một số công việc cụ thể, bạn có thể xem thêm các ngành khác tại đây nha!