Kỹ thuật điện, điện tử một ngành kỹ thuật điện sử dụng các phần tử điện phi tuyến và hoạt động tích cực như các linh kiện bán dẫn, đặc biệt là transistor, điốt, mạch tích hợp,… để thiết kế các mạch điện, thiết bị, vi xử lý, vi điều khiển và các hệ thống điện tử khác.

Các mức lương ngành Kỹ thuật điện – điện tử và vị trí cụ thể:

Kỹ sư điện

Fresher/Intern: 3 –  7 triệu/tháng

Junior: 7 – 12 triệu/tháng

Senior: 12 – 19 triệu/tháng

Giám sát kỹ thuật

Fresher/Intern: 4 – 9 triệu/tháng

Junior:  9 – 15 triệu/tháng

Senior: 15 – 24 triệu/tháng

Kỹ sư giám sát

Fresher/Intern: 4 – 9 triệu/tháng

Junior: 9 – 15 triệu/tháng

Senior: 15 – 21 triệu/tháng

Kỹ sư bảo trì

Fresher/Intern: 3 – 8 triệu/tháng

Junior: 8 – 14 triệu/tháng

Senior: 14 – 21 triệu/tháng

Trên đây là mức lương với một số công việc cụ thể, bạn có thể xem thêm các ngành khác tại đây nha!

Tương tác với Kstudy
Hãy liên hệ với Kstudy tại đây bạn nhé!
Gọi điện