Ngành công nghệ thực phẩm là một nhánh của khoa học thực phẩm liên quan đến các quy trình sản xuất làm ra thực phẩm. Nghiên cứu khoa học ban đầu về công nghệ thực phẩm tập trung vào bảo quản thực phẩm.

Mức lương ngành Công nghệ thực phẩm và từng vị trí liên quan:

Kiểm định viên

Fresher/Intern: 3,5 – 7 triệu/tháng

Junior: 7 – 11 triệu/tháng

Senior: 11 – 19 triệu/tháng

Kiểm tra chất lượng sản phẩm

Fresher/Intern: 4 – 7 triệu/tháng

Junior: 7 – 12 triệu/tháng

Senior: 12 – 21 triệu/tháng

Chuyên viên chất lượng

Fresher/Intern: 3,5 – 7 triệu/tháng

Junior: 7 – 11,5 triệu/tháng

Senior: 11,5 – 18 triệu/tháng

Kỹ sư quản lý chất lượng

Fresher/Intern: 4 – 9 triệu/tháng

Junior: 9 – 15 triệu/tháng

Senior: 15 – 22 triệu/tháng

Trên đây là mức lương với một số công việc cụ thể, bạn có thể xem thêm các ngành khác tại đây nha!