Bất động sản là một thuật ngữ pháp luật có ý nghĩa bao gồm đất đai và những gì dính liền vĩnh viễn với mảnh đất như nhà cửa, ga ra, kiến trúc ở trên hoặc dầu khí, mỏ khoáng chất ở dưới mảnh đất đó.

Các mức lương ngành bất động sản và vị trí tương ứng:

Chuyên viên môi giới

Fresher/Intern: 4 – 7 triệu/tháng

Junior: 7 – 13 triệu/tháng

Senior: 13 – 20 triệu/tháng

Nhân viên kinh doanh

Fresher/Intern: 3,5 – 8 triệu/tháng

Junior: 8 – 15 triệu/tháng

Senior: 15 – 21 triệu/tháng

Chuyên viên tư vấn

Fresher/Intern: 4 – 7 triệu/tháng

Junior: 7 – 15 triệu/tháng

Senior: 15 – 19 triệu/tháng

Chuyên viên phân tích đầu tư

Fresher/Intern: 4 – 9 triệu/tháng

Junior: 9 – 16 triệu/tháng

Senior: 16 – 22 triệu/tháng

Trên đây là mức lương với một số công việc cụ thể, bạn có thể xem thêm các ngành khác tại đây nha!