Giảng viên tâm huyết

100% giảng viên là chuyên gia có kinh nghiệm thật, kiến thức đổi mới và cập nhật thường xuyên

Mô hình ASK

Đào tạo nền tảng toàn diện: Kiến thức - Kỹ năng - Thái độ để thích nghi tốt nhất trong công việc

Learning bootcamp

Huấn luyện thực chiến cường độ cao, cầm tay chỉ việc trên dự án thật

Learning Office

Môi trường học mô phỏng thực tế doanh nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại, học như đi làm

Giới thiệu

Học viện Kstudy

Cloud 9 Art School offers workshops, ongoing classes, and travel and adventures to inspire joy and creativity and develop your.

We are dedicated to creating a community of inspiration and Cloud 9 is a place where children, teens and adults learn, create, and have fun in a relaxed, professional studio environment.

Our instructors are established professionals who are passionate about their own work as artists and bring that enthusiasm to their classes Art School offers workshops, ongoing classes. We are dedicated to creating a community of inspiration.

We are dedicated to creating a community of inspiration and Cloud 9 is a place where children, teens and adults learn, create, and have fun in a relaxed, professional studio environment.We are dedicated to creating a community of inspiration and Cloud 9 is a place where children, teens and adults learn, create, and have fun in a relaxed, professional studio. The Fine Arts Center grew out of the foundation of the Broadmoor Art Academy, and our art school honors that legacy by striving to recruit instructors at the national level. One example would be Sundance Film Festival Come learn, explore.

Courses Held

Studio Fire

Award

Free Online Courses

Học trực tuyến miễn phí

Bên cạnh việc đào tạo và cung cấp nhân lực trực tiếp, tại Học viện Kstudy chúng tôi luôn cố gắng xây dựng và chia sẻ các khoá học miễn phí chất lượng cao cho cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng nhân lực và cơ hội tiếp cận kiến thức cho người Việt.

Untitled-19

Learn Python – Interactive Python

 • Time: 8:45 am - 12:30 pm
 • Days of Week: Monday,Friday
$49.00 $69.00 /monthly
Untitled-18

Your Complete Guide to Photography

 • Time: 8:45 am - 12:30 pm
 • Days of Week: Monday,Friday
$69.00 /monthly
Untitled-15

From Zero to Hero with Nodejs

 • Time: 8:45 am - 12:30 pm
 • Days of Week: Monday,Friday
Free /monthly
Untitled-1k

Introduction to LearnPress LMS Plugin

 • Time: 8:45 am - 12:30 pm
 • Days of Week: Monday,Friday
Free /monthly
Untitled-1e

Complete Beginner to JavaScript Developer

 • Time: 8:45 am - 12:30 pm
 • Days of Week: Monday,Friday
Free /monthly
Untitled-18

Introduction to networking for beginners

 • Time: 8:45 am - 12:30 pm
 • Days of Week: Monday,Friday
$69.00 /monthly
Untitled-1a

Become a PHP Master and Make Money

 • Time: 8:45 am - 12:30 pm
 • Days of Week: Monday,Friday
$49.00 $69.00 /monthly
Untitled-1l

Learning jQuery Mobile for Beginners

 • Time: 8:45 am - 12:30 pm
 • Days of Week: Monday,Friday
$49.00 /monthly

Học viện Kstudy

Thiết kế đồ hoạ và Digital Marketing

Chuyên ngành đào tạo

Design: Thiết kế đồ hoạ, thiết kế nội thất, xử lý ảnh kỹ thuật số, diễn hoạ kiến trúc, diễn hoạ 3D, làm phim hoạt hình và kỹ xảo điện ảnh Digital Marketing: Bán hàng online, Digital Marketing, Tài chính cá nhân, Đào tạo kỹ năng cho nhân sự tại doanh nghiệp

Sketch

We strive to improve the lives of our students through education

Music Education

Conscious Discipline Institute

Marketing

Conscious Discipline Institute

Entrepreneurship

Conscious Discipline Institute

Business Administration

Education University Technology

Computer Science

Education University Technology

Real World Partnerships

Đối tác nói về chúng tôi
teacher-01
John Pierpont (J.P) Morgan – Ông tổ ngành điện lực
event-02
gallery-07
‘ Sitting on the high cliffs of the Amalfi Coast, Casa Angelina offers a sublime slice of modern minimalism on the Mediterranean, with an emphasis on elegant. Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis ’
_John Doe, Founder
‘ Sitting on the high cliffs of the Amalfi Coast, Casa Angelina offers a sublime slice of modern minimalism on the Mediterranean, with an emphasis on elegant. Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis ’
_John Doe, Founder
‘ Sitting on the high cliffs of the Amalfi Coast, Casa Angelina offers a sublime slice of modern minimalism on the Mediterranean, with an emphasis on elegant. Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis ’
_Gary Moreau, Associate Marketing
‘ Sitting on the high cliffs of the Amalfi Coast, Casa Angelina offers a sublime slice of modern minimalism on the Mediterranean, with an emphasis on elegant. Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis ’
_Lauren Lara, Associate Marketing

Sản phẩm và dự án

Học viện Kstudy

Tại Kstudy, chúng tôi áp dụng: Mô hình ASK (Kiến thức – Kỹ năng – Thái độ)

Đào tạo mô phỏng môi trường doanh nghiệp (Learning Office)

Theo phương pháp huấn luyện thực chiến (Learning Bootcamp)

Receive e-mail updates on our exhibitions and more

Subscribe