Nguyễn Anh Minh

Giảng viên nguyễn anh minh

Nguyễn Anh Minh

Tốt nghiệp chuyên ngành Digital marketing tại Tổ chức giáo dục FPT.

Với kinh nghiệm hơn 3 năm trong lĩnh vực website và SEO. Anh Minh đang giảng dạy các bộ liên quan tại học viện Kstudy.

Một số vị trí từng đảm nhiệm:

  • Education
    Digital marketing tại Tổ chức giáo dục FPT.
  • Experience
    3 years
Tương tác với Kstudy
Hãy liên hệ với Kstudy tại đây bạn nhé!
Gọi điện