Nguyễn Đình Khiêm

Nguyễn Đình Khiêm

  • Giảng viênDigital Marketing và đồ họa 3D

Nguyễn Đình Khiêm: Đồng sáng lập Học viện Kstudy và Không gian làm việc chia sẻ Koworking Space

  • Anh Khiêm được đào tạo bài bản về Thiết kế đa truyền thông và marketing tại Đại học Tổng hợp Wales (Anh) và Đại học Cesine (Tây Ban Nha). Từng công tác tại: Tổ chức giáo dục FPT, Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ, Đại học Phenikaa, Đại học Phú Xuân (Huế), Đại học Cesine (Tây Ban Nha), Công ty truyền thông uBrand (Madrid- Tây Ban Nha), University of Illinois Springfeild (UIS – Mỹ)…
  • Được đào tạo bài bản về Thiết kế và truyền thông tại Đại học Tổng hợp Wales (Anh) và Đại học Cesine (Tây Ban Nha). Từng công tác tại: Tổ chức giáo dục FPT, Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ, Đại học Phenikaa, Đại học Phú Xuân (Huế), Đại học Cesine (TBN), Công ty truyền thông uBrand (Madrid- TBN), University of Illinois Springfeild (UIS – Mỹ)…