Học viện Kstudy

Koworking space, 135 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

(Đối diện học viện Bưu chính Viễn Thông, cạnh ĐH Kiến Trúc).

Điện thoại: 0342 294 077

Facebook Học viện Kstudy: https://www.facebook.com/hocvienkstudy/

🚗 Xe bus: 01, 02, 19, 21A, 27, 33, 39, 85, 103, 105, 22B, 22C