Các khóa học ngắn hạn Kstudy

Thiết kế đồ họa Digital marketing Xây dựng website

Tổng hợp các khóa học dài hạn và ngắn hạn thuộc lĩnh vực thiết kế đồ họa tại Học viện Kstudy
Ở tất cả các khóa học, học viên đều được học các kiến thức theo lộ trình bài bản như: Kiến thức – Kỹ năng – Thái độ

Lộ trình chuyên môn: Kiến thức nền tảng, các môn thiết kế căn bản, các môn thiết kế chuyên sâu, các môn thiết kế chuyên đề và phân theo các chuyên ngành theo lựa chọn ban đầu của học viên như: Phim – kỹ xảo, UI/UX, Thiết kế thương hiệu