Các khóa học Digital Marketing tại Kstudy

Digital Marketing Media & content Social & E-commerce

Tổng hợp các khóa học dài hạn và ngắn hạn thuộc lĩnh vực Digital Marketing tại Học viện Kstudy
Ở tất cả các khóa học, học viên đều được học các kiến thức theo lộ trình bài bản như: Kiến thức – Kỹ năng – Thái độ

Lộ trình chuyên môn: Kiến thức nền tảng, các môn thiết kế căn bản, các môn về tư duy marketing,UI/UX cơ bản, thương hiệu, marketing mạng xã hội, website, thương mại điện tử,