laptop phục vụ thiết kế đồ họa

Top 15 laptop phục vụ thiết kế đồ họa tốt 2020

 Laptop phục vụ thiết kế đồ họa phải là những loại máy có cấu hình cao, card rời cộng với độ phân giải của màn hình cao, tốc độ xử lý dữ liệu nhanh, nhạy bén và bộ nhớ lớn. Với thị trường hiện nay thì các dòng laptop với nhiều mức giá khác nhau; […]