Nguyễn Đình Khiêm

  • Giảng viênDesign & Digital Marketing

Contact Info:

Kinh nghiệm

  • Tốt nghiệp ngành Nghệ thuật quảng cáo, marketing & quan hệ công chúng tại Đại học Tổng hợp Wales – Vương Quốc Anh
  • Master truyền thông đa phương tiện tại Đại học Cesine – Tây Ban Nha
  • Từng làm việc, giảng dạy và quản lý tại: FPT Education, Đại học Cesine (Tây Ban Nha), Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Tây Ban Nha, Đại học Phenikaa (Hà Nội), Đại học Phú Xuân (Huế), Tổ Chức Giáo Dục Hoa Kỳ (IAE Vietnam), Cao đẳng Việt Mỹ (TP. HCM)…
  • Fomer Products manager of uBrand Agency – Madrid, Spain
  • Đồng sáng lập Không gian khởi nghiệp Koworking và Học viện Kstudy

Lĩnh vực chuyên môn