Một số sai lầm gây cản trở việc phát triển vốn từ vựng tiếng Anh của bạn