Courses

Hệ thống quản trị nội dung website

 1. Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung (CMS)

 2. Giới thiệu hệ thống quản trị nội dung web Joomla và WordPress

 3. QUẢN TRỊ NỘI DUNG WEBSITE

  1. Tìm hiểu về quản trị nội dung website (CMS)
  2. Khái niệm
  3. Ưu nhược điểm
  4. So sánh với các hệ thống truyền thống.
  5. Tìm hiệu về quản trị nội dung của Joomla
  6. Hoạt động quản trị website và Server hosting.
  7. Tìm hiểu về hosting, domain
   1. Khái niệm về domain, hosting, DNS và webhosting.
   2. Mối quan hệ giữa domain, DNS và webhosting
   3. Phân cấp domain
   4. webhosting
  8. Nghiệp vụ người quản lý Domain, hosting
   1. Cách thức đăng ký domain, hosting
   2. Cấu hình hệ thống trên host
   3. Cài đặt website lên host
   4. Thiết lập quản trị host, vps.
  9. Nghiệp vụ người quản trị website
   1. Backup website
   2. Restore website khi có sự cố
   3. Tối ưu hóa website
   4. Cập nhật nội dung website
   5. Lập báo cáo, thống kê hàng tháng
   6. Quản lý tài khoản người dùng.
  10. Đăng ký domain và share hosting
   1. Tìm hiểu một số nhà cung cấp domain, hosting
   2. Kiểm tra Domain
   3. Đăng ký domain
   4. Tìm hiểu các loại Share hosting
   5. Đăng ký một gói share hosting

 

Instructor

Nguyễn Đình Khiêm

Tôi từng học, làm việc, giảng dạy và quản lý về: Graphic Design, Web Frontend Development, Truyền thông giáo dục, Công nghệ giáo dục- Elearning- Blended Learning- Micro Learning, Curricullum Design. Hiện tại tôi đang là Co-Founder của Học viện Kstudy và Không gian học tập và làm việc chia sẻ Koworking.net

Reviews

0.0

0 ratings

5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%